Nyhet

Enkelt, rimelig og med lokal tilhørighet på Karmøy

Oppstartstilbud

Vi er en liten nystartet revisorvirksomhet på Karmøy.

Alle nye kunder som som tar kontakt og får kontrakt om leveranse av revisjonstjenester vil få en fast timesats på kun kr 750,- i timen (+mva).

Vi tilbyr også mulighet for fastpris med utgangspunkt i en prisreduksjon på 20% i forhold til hva dere betalte for revisjonstjenester hos forrige revisor.

Ta kontakt for mer informasjon.

Rask leveranse

Hos oss slipper du å vente på oppfølging fra revisor midt i ferien. Normal ferdigstillelse hos oss er to til tre uker fra mottak av dokumentasjon.

Kvalitet

Vi leverer kvalitet. Hos oss får du mer enn bare en revisjonsberetning. Du får konkrete tilbakemeldinger på svakheter i internkontroll, skattemessige tilpasningsmuligheter, samt tips til andre effektiviseringstiltak.

Avtalt honorar

Våre priser er transaprante og vi forholder oss til avtalt honorar. Ingen ubehagelige overraskelser.

100%

Kvalitet i leveranse

8+

Mer enn års bransjeerfaring

20%

Spar minst sammenliknet med nåværende revisjonshonorar

Vi kan tilby følgende tjenester

Revisjon

Lovbestemt og frivillig revisjon

Revisorbekreftelser - prosjektregnskap
Revisorbekreftelser - SkatteFUNN
Revisorbekreftelser - Mva-Kompensasjon
Revisjon av mellombalanser

Attestasjonstjenester
Attestasjon av transaksjoner med mellom nærstående parter etter §3-8

Regnskapsbistand

For revisjonskunder kan vi tilby teknisk oppsett av årsregnskap med bistand til utarbeidelse av noter.
Bistand med styrets årsberetning.
Vi kan også tilby bistand ved spørsmål rundt bokføring og krav til oppsett av årsregnskap dersom du ønsker å utføre dette selv.

Skattebistand

Vi kan bistå med utarbeidelse og innsending av: Aksjonærregisteroppgave
Skattemelding
Skatterådgivning og skatteoptimalisering av konsern
Stiftelse eller avvikling av selskap
Enkle aksjekapitalendringer
Formuesoptimalisering
Tips og bistand rundt arv og generasjonsskifte

Etablering / driftsendringer

Vi kan utføre etablering, restrukturering, omorganisering eller avvikling av selskap.
Registrere firmaopplysninger og tilby maler for nødvendige styre / generalforsamlings protokoller
Bistå med kompetanse rundt lovgivning på styremøter og generalforsamlinger.

Rådgivning

Utover generell rådgivning kan vi tilby:
Verdsettelse av foretak
Økonomi-, skatte- og avgifts- rådgivning
Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
Samtalepartner for ledelsen og styret
Regnskapsanalyse, budsjettering.

Profilering og markedsstrategi

Vårt brede kompetansehus har også tilgang til velrenommerte grafiske designere og illustratører. Vi kan derfor også bistå med utarbeidelse av markedsstrategi.
Konkrete forslag til profilering, logo, tips til gode salgs og marketing kanaler.

 • Her kommer tweets

  Månedens tips og triks:

  1. Visste du at man kan få en hel måned ekstra utsettelse på innsending av årsregnskap kun ved å sende inn skjema i altinn ?

 • Twitter

 • Priseksempler

  Revisjonstjenester
  750,-kr/time
  • Planlegging
  • Salg
  • Innkjøp
  • Lønn
  • Andre driftskostnader
  • Balansepost aktiva
  • Balansepost passiva
  • Skattemelding
  • Oppsett av årsregnskap
  • Revisjonsberetning
  Regnskapstjenester
  750,-kr/time
  • Bokføring
  • Mva terminoppgaver
  • Skatt Terminoppgaver
  • Aga Terminoppgaver
  • Avstemminger
  • Oppsett av noter
  • Innsending til altinn
  • Oppfølging av kundefordringer
  • Samordnet registermelding
  • Rapportering
  Attestasjonstjenester
  750,-kr/time
  • Skattefunn
  • Attestasjon kontrolloppstilling
  • Attestasjon varelager
  • Attestasjon fusjon/fisjon
  • Attestasjon uttak etter § 3-8
  • Andre revisorbekreftelser

  Vanlig stilte spørsmål:

  1. Hvordan skifter jeg revisor ?

  • Svar: Det er selskapets styre som hvert år velger revisor.
  Ta kontakt med oss, så ordner vi resten, det eneste vi trenger er å sende inn styreprotokoll på valg av revisor i altinn  - enkelt og greit !

  Kontakt

  Ta kontakt for et uforpliktende tilbud All kundekontakt behandles 100% konfidensielt

  Kontaktinformasjon

  +47 412 29 765
  revisor@karmøyrevisjon.no
  Torvvikvegen, 42
  4250, Kopervik
  Norge