Enkelt, rimelig og med lokal tilhørighet på Karmøy

Revison - Rådgivning - Årsoppgjør

 

Rask leveranse

Hos oss slipper du å vente på oppfølging fra revisor midt i ferien. Normal ferdigstillelse hos oss er to til tre uker fra mottak av dokumentasjon.

Kvalitet

Vi leverer kvalitet. Hos oss får du mer enn bare en revisjonsberetning. Du får konkrete tilbakemeldinger på svakheter i internkontroll, skattemessige tilpasningsmuligheter, samt tips til andre effektiviseringstiltak.

Avtalt honorar

Våre priser er transaprante og vi forholder oss til avtalt honorar. Ingen ubehagelige overraskelser.

100%

Kvalitet i leveranse

8+

Mer enn års bransjeerfaring

20%

Spar minst ved å skifte til oss

Vi kan tilby følgende tjenester

Revisjon

Lovbestemt og frivillig revisjon

Revisorbekreftelser - prosjektregnskap
Revisorbekreftelser - SkatteFUNN
Revisorbekreftelser - Mva-Kompensasjon
Revisjon av mellombalanser

Attestasjonstjenester
Attestasjon av transaksjoner med mellom nærstående parter etter §3-8

Regnskapsbistand

For revisjonskunder kan vi tilby teknisk oppsett av årsregnskap med bistand til utarbeidelse av noter.
Bistand med styrets årsberetning.
Vi kan også tilby bistand ved spørsmål rundt bokføring og krav til oppsett av årsregnskap dersom du ønsker å utføre dette selv.

Skattebistand

Vi kan bistå med utarbeidelse og innsending av: Aksjonærregisteroppgave
Skattemelding
Skatterådgivning og skatteoptimalisering av konsern
Stiftelse eller avvikling av selskap
Enkle aksjekapitalendringer
Formuesoptimalisering
Tips og bistand rundt arv og generasjonsskifte

Etablering / driftsendringer

Vi kan utføre etablering, restrukturering, omorganisering eller avvikling av selskap.
Registrere firmaopplysninger og tilby maler for nødvendige styre / generalforsamlings protokoller
Bistå med kompetanse rundt lovgivning på styremøter og generalforsamlinger.

Rådgivning

Utover generell rådgivning kan vi tilby:
Verdsettelse av foretak
Økonomi-, skatte- og avgifts- rådgivning
Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
Samtalepartner for ledelsen og styret
Regnskapsanalyse, budsjettering.

Profilering og markedsstrategi

Vårt brede kompetansehus har også tilgang til velrenommerte grafiske designere og illustratører. Vi kan derfor også bistå med utarbeidelse av markedsstrategi.
Konkrete forslag til profilering, logo, tips til gode salgs og marketing kanaler.

 • Her kommer tweets

  Tips og triks:

  1. Visste du at man kan få en hel måned ekstra utsettelse på innsending av årsregnskap ?

  2. Visste du at man enkelt kan få redusert forskudds-skatt ?

  3. Visste du at en kan hente ned alle originale regnskaper som finnes (med noter og styrets årsberetning) kostnadsfritt på nett ?

  4. Visste du at den nye ordningen med aksjeparekonto kan gjøre aksjeselskaper for overflødige for kjøp og salg av børsnoterte aksjer?

  5. Visste du at retten til fremførbart underskudd i visse tilfeller kan falle bort ?

 • Twitter

 • Priseksempler

  Revisjonstjenester
  800,-kr/time
  • Planlegging
  • Salg
  • Innkjøp
  • Lønn
  • Andre driftskostnader
  • Balansepost aktiva
  • Balansepost passiva
  • Skattemelding
  • Oppsett av årsregnskap
  • Revisjonsberetning
  Regnskapstjenester
  800,-kr/time
  • Bokføring
  • Mva terminoppgaver
  • Skatt Terminoppgaver
  • Aga Terminoppgaver
  • Avstemminger
  • Oppsett av noter
  • Innsending til altinn
  • Oppfølging av kundefordringer
  • Samordnet registermelding
  • Rapportering
  Attestasjonstjenester
  800,-kr/time
  • Skattefunn
  • Attestasjon kontrolloppstilling
  • Attestasjon varelager
  • Attestasjon fusjon/fisjon
  • Attestasjon uttak etter § 3-8
  • Andre revisorbekreftelser

  Vanlig stilte spørsmål:

  1. Hvordan skifter jeg revisor ?

  •Svar: Det er selskapets styre som hvert år velger revisor.

  2. Er det komplisert å skifte revisor ?

  •Svar: Det er helt ukomplisert å skifte revisor, vi bistår med hele prosessen og nødvendige dokumenter – helt kostnadsfritt.

  3. Hvorfor skifter ikke flere selskaper revisor?

  •Svar: Flere og flere selskaper har fått øynene opp for at her kan man gjøre betydelige innsparinger, og skifter fra de fire store og over på andre tilbydere. Revisor roller har frem til nå vært fredet for konkurranse.

  Kontakt

  Ta kontakt for et uforpliktende tilbud All kundekontakt behandles 100% konfidensielt

  Kontaktinformasjon

  +47 412 29 765
  revisor@karmøyrevisjon.no
  Torvvikvegen, 42
  4250, Kopervik
  Norge